ایجاد شکاف بین مردم یکی از خطرناکترین سیاست های دشمن است

مراتب جنگ نرم را باید آموزش بدیم! شیوه های امر به معروف و نهی از منکر را باید آموزش بدیم و از جنگ و جدال با مردم باید اکیدا پرهیز شود (مخصوصا در حوزه حجاب)

به گزارش عروج، مراتب جنگ نرم را باید آموزش بدیم!
شیوه های امر به معروف و نهی از منکر را باید آموزش بدیم و از جنگ و جدال با مردم باید اکیدا پرهیز شود (مخصوصا در حوزه حجاب)

آری بی حجابی بد است! منکر است! بر خلاف دستور صریح قرآن است.

اما برخورد سخت و درگیری های فیزیکی به جز ایجاد نفرت و کینه بین اقشار مردم نتیجه دیگری ندارد!!!

دوستان بهوش باشید!!!

دشمن روی ایجاد حس نفرت و کینه در بین مردم شدیدا حساب باز کرده.

توصیه اکید دارم!!! خواهش می کنم آموزش فراگیر از طریق رسانه های جمعی و تذکرهای کارشناسی شده بر مبنای کار علمی با تکیه بر آموزش های روانشناختی را در دستور کار قرار دهید.

به سیره ائمه اطهار در خصوص رفتار با مردم جاهل و نادان و غیر مطلع توجه کنید!

روش اهل بیت بر پایه دوستی و محبت بوده نه با شیوه برخوردهای سخت و خشن!!!

عزیزان رفتارهای خشن نتیجه عکس دارد!!!